|
|
Lån  


 
Gode råd ved byggeri af træhuse
Tørt fundament
Fundamentet skal være tørt, før byggeriet af træhuset starter.

Passer produktionstegningerne
Kontroller at produktionstegningerne for træet passer.

Brug slagklods
Brug altid en slagklods, så træet ikke beskadiges og forhindrer at træet slås helt sammen.

Rigtig værktøj
Godt værktøj giver glæde og letter arbejdet.

Rustfrie søm
Brug rustfrie/varmforzinkede søm, skruer og beslag.

Vindgibs
Brug ikke vindgibs mellem konstruktion og væg, hvis der ikke er ventileret hulrum.

Træbeskyttelse
Straks efter huset er opsat, bør det behandles med træbeskyttelse. For at få den bedste beskyttelse og vedhæftning bør træet behandles umiddelbart efter udpakning. Husk også træets endeflader.

Dampspørre
Dampspærre skal sidde på den "varme" side f.eks. mellem gips/træbeklædning og konstruktionen.

Grunde
Husk at grunde før behandling med laserende eller dækkende træbeskyttelse.

Sortering
Sortér træet før anvendelse. Undgå at bruge emner med
store endetræsrevner eller store fordybninger. Fejl kan ofte saves bort, og emnet kan bruges på steder, hvor der kun er behov for korte stykker. De bedste emner kan med fordel bruges, hvor træet er mest udsat– mod syd, nær jorden og i vindskeder.

Opbevaring
Sørg for at holde træet tørt på byggepladsen. Brug en ventileret overdækning og undgå jordkontakt.

Terrænafstand
Der skal være god afstand mellem træet og terrænet (min. 20 cm). Hvis denne afstand ikke er mulig, bør der lægges sten langs fundamentet med hældning væk fra dette.

Tagudhæng
Et stort tagudhæng beskytter facaden mod opfugtning og udtørring. En fornuftig beskyttelse af op til 4 m høje facader fås ved et udhæng på 50-70 cm. Bemærk: På trods af stort tagudhæng er det fortsat nødvendigt at montere tagrender.

Orientering
Tilstræb at vende marvsiden udad /opad. Denne side optager vand langsomst,
revner mindst, er mest stabil og giver den bedste vedhæftning for overfladebehandling. Ved kløvede brædder vil hvert andet bræt vende ”forkert”. Disse brædder kan med fordel bruges på de mindst udsatte steder: Mod nord og under tagudhæng.

Skrå snit
Vand skal ledes væk fra konstruktionen ved at lave skrå snit (drypnæser)
og overflader. Drypnæser skal have en hældning på 1:2.

Samlinger
Undgå bræddestød ved så vidt muligt at anvende gennemgående brædder. Benyt eventuelt forskudt beklædning i gavle eller indskudte vandbrædder. Samlinger må aldrig udføres helt tæt, da dette vil medføre fugtlommer. En afstand på 10 mm vil modvirke vandopsugning i endesnittet og tillade vedligeholdelse af endefladeforseglingen.

Ventilering
Træ skal ventileres, hvis det er udsat for
fugtpåvirkning. Ved bræddebeklædninger benyttes afstandslister mellem beklædning og træskelet. Plantevækst nær konstruktionen skal
undgås.

Kategorier på sider:

MDF plade Byg dit eget trhus Tr Masonit Vedligeholdelse af tr Spnplade Krydsfiner Fordele og ulemper ved trhuse Byggemarked Kampagnetilbud Stemmejern Byggeri Sav Limtr Trlegetj Gode rd ved byggeri af trhuse kser Hvorfor trykimprgnere tr1111


 Du er her: Træbyg - Netannoncer Træbyg -